Telefon: +48 883 228 229

  • Czarny Instagram Ikona

©2019 by AV DYSTRYBUCJA

AV Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. H.Dulęby 7, 40-833 Katowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000258164, NIP: 634-104-71-87, kapitał zakładowy wpłacony w całości 124.000 zł

Ochrona danych osobowych.

AV NEPP

Twoje potrzeby przede wszystkim

W AV NEPP 2018 NA PODSTAWIE NASZYCH PONAD  20-LETNICH DOŚWIADCZEŃ W DOSTAWACH TOWARÓW DO SKLEPÓW PRZY STACJACH PALIW OFERUJEMY M.IN.:

- kompleksowe zarządzanie asortymentem w sklepach przy stacjach paliw,
- analizę dotychczasowych działań handlowych w wyznaczonych powierzchniach sklepów stacyjnych dla obiektów działających,
- wzorce zatowarowań dla nowo otwieranych stacji,
- dedykowane dla konkretnej stacji planogramy zapewniające zwiększenie marży z przyporządkowanej powierzchni sprzedażowej,
- opiekę nad półką,
- szkolenia personelu stacyjnego zarówno z technik sprzedażowych, jak i znajomości poszczególnych grup asortymentowych,
- organizację i przeprowadzanie akcji promocyjnych,
- zarządzanie stanami magazynowymi w wyznaczonych okresach.