Telefon: +48 883 228 229

 • Czarny Instagram Ikona

©2019 by AV DYSTRYBUCJA

AV Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. H.Dulęby 7, 40-833 Katowice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000258164, NIP: 634-104-71-87, kapitał zakładowy wpłacony w całości 124.000 zł

Ochrona danych osobowych.

Firma AV Dystrybucja powstała w 1996 roku w Katowicach jako hurtownia akcesoriów samochodowych. Od początku nasza działalność kierunkowana jest na obsługę stacji paliw. W swoim dorobku poszczycić się możemy współpracą z takimi sieciami jak: ARAL, DEA, JET, LUKOIL, PREEM, SLOVNAFT, STATOIL.

Obecnie jesteśmy dostawcą artykułów motoryzacyjnych, przemysłowych i spożywczych dla wielu sieci prywatnych stacji zrzeszonych i niezrzeszonych..

Jakość świadczonych przez nas usług zawsze była wysoko oceniana zarówno przez operatorów stacji sieciowych jak i niezależnych, o czym świadczą wyniki oceny dostawcy oraz wystawione referencje.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zarządzanie asortymentem,

 • opiekę nad półką,

 • tworzenie planogramów,

 • organizację i przeprowadzanie akcji promocyjnych,

 • przygotowanie towaru do sprzedaży,

 • przekazywanie danych o sprzedaży,

 • realizację zamówień,

 • kompletowanie dostaw,

 • śledzenie przebiegu dostaw,

 • zarządzanie stanami magazynowymi,

 • organizowanie i nadzór procesów reklamacyjnych,

 • kontrole jakościowe.

Działając zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 stawiamy szczególny nacisk na:

 • budowanie wizerunku wiarygodnego partnera handlowego,

 • utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości,

 • posiadanie szerokiego asortymentu wyrobów o zróżnicowanych cenach tak, aby móc zaspakajać potrzeby wszystkich nabywców,

 • rozszerzanie asortymentu produktów w oparciu o badania marketingowe,

 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta,

 • zawieranie z odbiorcami terminowych umów gwarantujących dostawy w określonym czasie dla zminimalizowania kosztów magazynowania,

 • doradztwo techniczne lub stałą opiekę techniczną,

 • doskonalenie organizacji pracy,

 • utrzymywanie kształtowanej od 1996 roku opinii o spełnianiu wszelkich wymagań klientów.


Naszym nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań klientów w zakresie dostaw produktów wysokiej jakości, a także dążenie do stałej poprawy renomy firmy jako dostawcy specjalizującego się w dostawach dla sklepów przy stacjach paliw.

Zapraszamy do współpracy!